fbpx

 

Nederland en de gehele wereld zijn in de ban van het Corona virus. Deze pandemie legt nagenoeg de gehele samenleving lam. We zien oplopende aantallen besmettingen, patiënten en zelfs sterfgevallen als gevolg van dit virus. Publieke evenementen worden overal door het hele land geannuleerd.

Ook wij, het bestuur van de Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe, zien ons genoodzaakt in overleg met het gemeentebestuur van Epe om al onze evenementen te annuleren. Dit is een heel verdrietig besluit maar onder deze omstandigheden zien wij geen andere oplossing.

 

Concreet hebben wij nu het volgende besloten:

 1. Ons gehele programma voor de periode maart/april/mei (zie ons magazine VRIJ en de website) wordt gecanceld.
 2. Lezingen zullen we in nader overleg met de inleiders proberen te verplaatsen naar de periode november tot half december (ruim voor de Kerst).
 3. Het volledige weekend van 17-18-19 april wordt gecanceld. Deze activiteiten in zijn geheel verplaatsen naar een later moment dit jaar heeft geen zin. Dit betekent dat er géén optocht van historische militaire voertuigen zal zijn, geen fakkeloptocht/-run en géén taptoe.
 4. De Wilhelminavereniging Epe heeft besloten zo goed als alle activiteiten rond Koningsdag en 5 mei te zullen annuleren. Er komt in ieder geval geen feesttent in het Loeffpark. Dat betekent dat we ook de ontbijtsessie jong en oud op 8 mei niet door kunnen laten gaan.
 5. Het volledige programma “Epe muziekdorpen enz.” adviseren we door te schuiven naar de periode vanaf eind september en de maand oktober. Uiteraard gaan de koren er zélf over maar in overleg met “Koren in Epe” besluiten we tot doorschuiven
 6. De diverse ensembles/koren/korpsen enz. zullen wij alleen nog een financiële tegemoetkoming kunnen verlenen als:
  a) RABObank (en andere sponsoren) besluiten om de sponsorbijdrage niet in te trekken én
  b) Zij integraal meewerken aan doorschuiven naar eind september/oktober.
  We zullen dan in nader overleg met alle partijen een nieuwe agenda opstellen.
 7. We zullen de buurtverenigingen adviseren de versieringen achterwege te laten. Er zijn immers geen activiteiten.
  De buurtverenigingen die wél de behoefte hebben om door te gaan zijn daar uiteraard volledig vrij in. Koppelt u een dergelijk besluit terug aan ons secretariaat?
 8. Er komt dus ook geen obstacle run voor de jeugd in Vaassen op 17 april.
 9. Wij adviseren om géén straatversieringen aan te brengen in deze situatie. Met de ondernemersverenigingen Epe en Vaassen zal nog nader worden overlegd over straatversieringen die door de OVV en OVE zouden worden aangebracht.
 10. De lasershow, gepland op 5 mei in Epe, zou kunnen worden verzet naar de laatste vrijdagavond van augustus bij de afsluiting van het seizoen met braderieën. Hierover zal eerst nader overleg met OVE plaatsvinden. Anders gaan we de lasershow op/rond Koningsdag 2021 doen.
 11. De tentoonstellingen zullen op een later tijdstip dit jaar mogelijk wel openen. Een en ander is afhankelijk van deontwikkelingen en wanneer Nederland weer een beetje “open” kan. De organisatoren van de diverse tentoonstellingen zullen daartoe hun eigen afwegingen maken en dat ook communiceren.
 12. We zullen nog bekijken óf en wanneer we het voedselbonnenproject voor de jeugd kunnen doen. Dit zal in verder overleg met de OVE en de OVV worden gebracht.

Al met al zijn dit hele treurige berichten, we beseffen dat uiteraard als geen ander. We hebben nu echter te maken met een ongekende situatie van overmacht en we moeten hopen op een snelle afloop, zodat het openbare leven weer normaliseert.

Namens het bestuur van de Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe hopen wij op uw begrip en we wensen u alle gezondheid toe voor de komende tijd.

Via deze weg willen we ook iedereen bedanken voor de grote hoeveelheid tijd, geestdrift, creativiteit en energie die is gestoken in de opzet van alle activiteiten rond de viering van 75 jaar vrijheid.
Wie had ooit kunnen vermoeden dat dit zo zou aflopen.

Laten we hopen dat het ondanks de annulering nu tóch niet allemaal vergeefs zal zijn geweest. Wij zullen ons best doen dat er nog enkele activiteiten op een later moment kunnen plaatsvinden, maar niet eerder dan nadat we al deze duisternis van ons af hebben kunnen werpen.

Wij zullen ons t.z.t. weer melden zodra er meer duidelijkheid is over de situatie en we eventueel weer dingen kunnen gaan plannen.

Namens het bestuur:

Adrie Pol,
Hennie Pol,
Peter Verstoep,
Tony van Diepenbrugge,

Wim Meenink.