Thema: beleven

Taptoe:
We zullen een grootse taptoe met tenminste 5 muziekkorpsen / pipers organiseren op zondagmiddag 19 april in Vaassen.

Festival “bevrijding” in samenhang met optocht voertuigen:
De optocht van historische voertuigen vindt in nauwe samenwerking met “Keep Them Rolling” plaats. Zaterdag 18 april rollen de voertuigen Epe binnen. De historische tocht zal in Epe bij het voormalig raadhuis halt houden om hier door de burgermeester van Epe ontvangen te worden. Hij zal vanaf het balkon de bevrijdingsspeech uitspreken die zijn voorganger, burgermeester Diepenhorst op 19 april 1945 uitsprak. De tocht van KTR zal in Epe door de Oude Wisselseweg trekken omdat kort na de oorlog in 1946 hier de Zilverdoorns met de bladvorm van de Maple Leaf zijn geplant. Er is toentertijd uit dankbaarheid voor de Canadese bevrijders gekozen voor deze bomen. In het voorjaar van 2018 zijn meerdere van deze bomen bij een storm omgewaaid, de gemeente Epe plant in het najaar van 2019/voorjaar 2020 zestig nieuwe bomen. De doorkomst van de optocht van historische legervoertuigen heeft dus een symbolische waarde.

Lasershow met thema oorlogsgeschiedenis in Epe en bevrijding:
Er zal een lasershow worden georganiseerd in het centrum van Epe met als thema de oorlogsgeschiedenis, verzet, Joodse geschiedenis, bevrijding en vrijheid. Uiteraard in de open lucht en vrij toegankelijk voor iedereen.

Oriëntatietochten aan de hand van markante punten, sluit aan op “groot” Veluwse route.

Sportactiviteiten:
Bij deze activiteiten zal ook de uit Epe afkomstige Ronald Groen herdacht worden. Ronald Groen sneuvelde bij militaire operaties in Afghanistan.

Bevrijdingsgame.

Buurtversieringen met thema vrijheid, Theater/straattoneel, Foodtruck festival.