Doneren

De Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe heeft een ANBI-status . U kunt dus fiscaal aftrekbaar doneren.

Uw donaties kunnen worden gestort op onze rekening bij de RABO Bank:

NL02RABO 0337 7415 06 t.n.v. Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe

Het beleidsplan, ANBI nummer en financieel overzicht is te vinden

Beleidsplan

De Stichting Vrijheid in de Gemeente Epe (hierna “SVIE”) is een gezamenlijk initiatief van een aantal partijen uit het verenigingsleven van Epe met een vertegenwoordiging van de burgerlijke gemeente Epe. SVIE telt een vijfkoppig bestuur. De gemeente Epe omvat de vier woonkernen Epe, Vaasen, Emst en Oene en heeft ruim 31.000 inwoners.

Financieel overzicht

Per 31 december beschikte de stichting nog niet over eigen financiële middelen. Er is evenmin een staat van baten en lasten over de periode sinds oprichting tot 31 december 2018, aangezien er geen baten of lasten waren.

RSIN nummer: 859492047